Müşteri Hizmetleri Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA BİLGİLENDİRME METNİ (AÇIK RIZA METNİ)

1-)  Tunatan Akaryakıt ve Turizm Dinlenme Tesisleri San.  Tic. Ltd. Şti. kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

 

     6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Madde 10 ; "(1) Kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumlusu veya yetkilendirdiği kişi, ilgili kişilere; a) Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği, b) Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, c) İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, ç) Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, d) 11 inci maddede sayılan diğer hakları, konusunda bilgi vermekle yükümlüdür." hükmü gereği aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek ve müşterilerimizin de bilgilendirilme hakkını sağlamak amacıyla, aşağıdaki açıklamaları müşterilerimizin ve internet sitemizin ve/veya mobil uygulamalarımızı kullanan 3. kişilerin dikkatine sunmaktayız.

 

     Tunatan Akaryakıt ve Dinlenme Tesisleri Tic. Ltd. Şti. işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnini, yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde güncelleme hakkını her zaman ve koşulda saklı tutar.

 

2-) Tunatan Akaryakıt ve Turizm Dinlenme Tesisleri San. Tic. Ltd. Şti.'nin Kişisel Verilerinizi İşlerken Dikkate Alacağı Hususlar:

Tunatan Akaryakıt ve Dinlenme Tesisleri Tic. Ltd. Şti., kişisel verilerinizi;

 

a)     Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,

b)     Belirli, açık ve meşru amaçlara yönelik olarak,

c)     İşlendikleri amaçla sınırlı, ilişkili ve ölçülü olarak,

d)     İşlendikleri amacın gerektirdiği süre boyunca ya da mevzuatın öngördüğü süre kapsamında işlemektedir.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirlenen kurallar uyarınca silinmekte, yok edilmekte ve anonim hale getirilmektedir.

 

A) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("6698 sayılı Kanun") uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Tunatan Akaryakıt ve Dinlenme Tesisleri Tic. Ltd. Şti. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.

 

B) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Tunatan Akaryakıt ve Dinlenme Tesisleri Tic. Ltd. Şti. aldığınız ürün ve hizmetleri size fatura etmek, web sitesi üzerinden siparişlerinizi almak, ürün ve hizmetlerini en iyi şekilde sunmak, sizlere karşı olan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, ürün ve hizmetler hakkında aksini istemediğiniz sürece sizlerle pazarlama amacıyla irtibata geçmek, ürün ve hizmetlerimizin kalitesini arttırmak amacı ile sizinle satış ve pazarlama konularında iletişime geçmek, şikayetlerinizi alabilmek, raporlama, bilgi saklama, resmi yükümlülüklerimizi yerine getirme, ürünlerimiz hakkındaki yorumlarınızı öğrenebilme, müşteri memnuniyetini arttırabilme, şikayetlerinizle ilgili size bilgi verebilme, sizi tanımlamaya yardımcı olma, sunucularda oluşabilecek problemlerin teşhis ve onarımını gerçekleştirme, web sitesini kullanarak IP adresinizi kullanma, çerez dosyalarınızı kaydetme ve kullanma, üyeliğinizi yönetme ve sürdürme, aksini belirtmediğiniz sürece ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetler hakkında sizlere haftalık bilgilendirme iletileri veya size özel iletileri elektronik posta ve/veya telefon numaralarınız aracılığı ile haberdar etme, aksini istemediğiniz sürece yeni ürünleri cep telefonunuz ve/veya elektronik posta hesabınız aracılığıyla önermek, ürün ve siparişleriniz ile ilgili olarak üçüncü şahıslarla işbirliği içerisinde olup teknik, lojistik işlevlerini bizim adımıza yerine getirebilmelerini sağlamak ve siparişlerinizle ilgili satış, ödeme, kargolama ve iade süreçlerinizi yönetebilme amacı ile ; web sitesinde yer alan kayıt formları ve sipariş formları vasıtasıyla adınızı, elektronik posta adresinizi, telefon numaralarınızı ve posta adresinizi kendi bilginiz ve isteğiniz dahilinde kişisel verilerin işlenmesi konusunda uyulması gereken kurallara uyarak işlemektedir.

Tunatan Akaryakıt ve Dinlenme Tesisleri Tic. Ltd. Şti. kişisel verilerinizi işlerken TrustSafe PRO sertifikasını kullanır. TrustSafe PRO sertifikası; kredi kartı numarası, isim ve adres dahil olmak üzere kişisel bilgilerinizi 128 bit teknolojisi ile şifrelemekte ve bu bilgiler internet üzerinden aktarılırken okunmasını veya tespit edilmesini mevcut imkanlar dahilinde imkansız kılmaktadır.

Siparişinizin tamamlanması aşamasında fatura bilgileriniz ve hesap bilgileriniz gibi size ait mali bilgiler, şirket tarafından aldığınız ürün ve hizmetleri size fatura etmek için kullanılmaktadır. Şirket, önceden vereceğiniz izin olmaksızın size ait mali bilgileri üçüncü şahıs kurum ve kuruluşlarla kesinlikle paylaşmayacaktır.

 

C) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz "B" bölümünde sayılan amaçlarla sınırlı olmak üzere;

Tunatan Akaryakıt ve Turizm Dinlenme Tesisleri San. Tic. Ltd. Şti. iş ortaklarına, tedarikçilerine, iştirakçilerine, hissedarlarına, avukatlarına, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, idari mercilere, yasal mercilere, kanunen yetkili özel hukuk kişilerine, Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, analiz, değerlendirme, pazarlama, lojistik, kargolama, teknik destek, ürün ve hizmetlerin karşılaştırılması ve "B" bölümünde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesinde hizmet aldığımız ve işbirliği içerisinde olduğumuz gerçek veya tüzel kişilere, müşterilerimize gönderdiğimiz iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kurumlara, online mağazamızdan verilen siparişlerin sizlere teslimini gerçekleştiren kargo şirketlerine 6698 sayılı Kanun'un sekizince ve dokuzuncu maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel verilerinizin yurtiçine veya yurtdışına aktarılması halinde gereken tüm teknik ve idari tedbirler Tunatan Akaryakıt ve Dinlenme Tesisleri Tic. Ltd. Şti. tarafından alınmaktadır. Ayrıca veri aktarımı yapan 3. Kişilerin de gerekli teknik ve idari tedbirleri aldıkları konusunda taahhüt alınmaktadır.

Tunatan Akaryakıt ve Dinlenme Tesisleri Tic. Ltd. Şti.  web sitesinden kredi kartı ile alışveriş yaptığınızda, kredi kartı numarası, son kullanma tarihi ve CVC2 bilgilerinizi, 3D Secure platformu üzerinden ve TrustSafe PRO 128 bit SSL teknolojisiyle şifrelenerek anlaşmalı olduğumuz bankaya iletmektedir. Girmiş olduğunuz kart bilgileriniz doğrultusunda, hesap bakiye veya kredinizin onayı için banka tarafından kullanılmasını da kabul etmiş sayılırsınız. Aksi takdirde satın alma işlemini tamamlamanız mümkün değildir.

Tunatan Akaryakıt ve Dinlenme Tesisleri Tic. Ltd. Şti.'nin iflası, mülkiyetin her türlü devredilmesi olasılıklarında elde edilen kişisel bilgileriniz halefe devredilecektir.

 

D) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

1. Tunatan Akaryakıt ve Turizm Dinlenme Tesisleri San. Tic. Ltd. Şti. kişisel verilerinizi; kanunlarda açıkça öngörülmesi ve Tunatan Akaryakıt ve Turizm Dinlenme Tesisleri San. Tic. Ltd. Şti.'nin yasal menfaatlerine ve hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması koşulunun varlığı hukuki sebeplerine dayanarak, elektronik ortamda web sitesinde yer alan kayıt formları, sipariş formları, başvuru formları, elektronik posta aracılığı ile ilettiğiniz kişisel bilgileriniz, telefon görüşmeleri, mağazaları ve mobil uygulamaları, sosyal medya hesapları vasıtasıyla sizin açık rızanız dahilinde sözleşmenin gereklerini yerine getirmek amacıyla, sizin temel ve hak ve özgürlüklerinizi koruyarak ve zarar görmesini engelleyerek hukuka uygun olarak toplamaktadır.

2. Tunatan Akaryakıt ve Dinlenme Tesisleri Tic. Ltd. Şti. web sitesinde çerez dosyalarını kabul etmeniz halinde, sizleri web sitesini her ziyaret ettiğinizde giriş bilgilerinizi tekrar girme zahmetinden kurtarma amacı ile (siteye giriş amacı ile kullanıcı adı olarak da kullandığınız elektronik posta adresinizi ve şifrenizi) internet tarayıcınız vasıtasıyla kaydeder. Çerez dosyaları ; alışverişlerinizi takip etmek, ilgilenebileceğiniz konularla ilgili içerik sağlamak ve sitede yaptığınız işlemlerle bağlantılı olan diğer nedenlerle kaydedilerek toplanmaktadır.

3. Tunatan Akaryakıt ve Dinlenme Tesisleri Tic. Ltd. Şti. Kişisel verilerinizi, kısmen ve gerektiğinde tamamen otomatik yollarla ve şirket tarafından gerekli görüldüğünde, veri kayıt sisteminin bir parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle kanuna ve hukuka uygun olarak toplamaktadır.

Tunatan Akaryakıt ve Dinlenme Tesisleri Tic. Ltd. Şti., verilerinizi toplarken ve işlerken, kişisel verilerinizin kaybolmalarını, çalınmalarını ve üçüncü kişilerin eline geçmesinin önüne geçmek amacıyla sertifikasına sahip olduğu, dünya çapında güvenilir bir marka olan ve internet üzerinden gerçekleştirilen ticari işlemler için günümüzde mevcut olan en güvenilir yazılımlar arasında yer alan ve kendi alanında kabul görmüş bir endüstri standardı olan ........ teknolojisini kullanmaktadır.

 

d) Kişisel Veri Sahibi'nin 6698 sayılı Kanun'un 11. maddesinde Sayılan Hakları

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesi uyarınca kişisel veri sahibi olan herkes Tunatan Akaryakıt ve Dinlenme Tesisleri Tic. Ltd. Şti.'e başvurarak;

a) Kendisi ile ilgili kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenebilir.

b) Kendisi ile ilgili kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebilir.

c) Kendisine ait kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir.

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kendisine ait kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenerek bilebilir.

d) Kendisine ait kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteyebilir.

e) KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinin şirket tarafından silinmesini, yok edilmesini veya anonim hâle getirilmesini isteyebilir.

f) (d) ve (e) maddeleri uyarınca yapılan işlemlerin, kendisine ait kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteyebilir.

g) Kendisine ait işlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir.

h) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep edebilir.

KVKK Madde 11. uyarınca şirkete başvurarak yukarıda yazılı haklarınızı kullanabilirsiniz.

KVKK Madde 11. uyarınca belirlenen haklarınızı kullanabilmek için talebinizi yazılı olarak veya elektronik yollarla şirket adresine iadeli taahhütlü mektupla ulaştırabilir veya şirkete ait elektronik posta adresine gönderebilirsiniz. Şirket, başvurunuzu değerlendirmeye almadan önce kimliğinizi doğrulama hakkını haizdir.

Başvurunuzda;

a)   Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,

b)    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,

c)   Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

d)   Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

e)   Talep konunuzun,

Bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak Tunatan Akaryakıt ve Dinlenme Tesisleri Tic. Ltd. Şti. posta adresine gönderebilirsiniz. Aynı zamanda tt@tunatan.com.tr Adresine elektronik posta gönderimi ile başvurularınızı yapabilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre bilgi ve belgelerin doğru ve eksiksiz olarak tarafımıza gönderilmesi gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin eksik gönderilmemesi halinde, Tunatan Akaryakıt ve Dinlenme Tesisleri Tic. Ltd. Şti. tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde gecikmeler olabilecektir. Bu durumda, Tunatan Akaryakıt ve Dinlenme Tesisleri Tic. Ltd. Şti. yasal haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz ve istenilen bilgileri ve belgeleri içerecek şekilde gönderilmesi gerekmektedir.

 

Tunatan Akaryakıt ve Turizm Dinlenme Tesisleri San. Tic. Ltd. Şti.  

Tunatan Tesisleri Serdivan / Sakarya

Telefon: 0264 275 45 45

E-Mail: tt@tunatan.com.tr